fbpx

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organıdır ve dört yıl süreyle Üniversiteye sahip olan Şirket Yönetim Kurulu tarafından atanan Başkan, Başkan Vekili, Yedi Üye ve Danışman olmak üzere 10 kişiden oluşur.
Mütevelli Heyetinin oluşumu, çalışma usulleri, görev ve yetkileri Üniversitelerin Yönetmeliklerinde belirtilmiştir.

Rauf Denktaş
Başkan
Dr. Cengiz Yavilioğlu
(Başkan Vekili)
Alp Özerk
(Üye)
Asım Dedezade
(Üye)
Atay Ahmet Raşit
(Üye)
Cengiz Kaan
(Üye)
Hasan Küçük
(Üye)
Orhan Kürşad
(Üye)
Serhan Çınar
(Üye)