fbpx

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler programı, Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesine götüren dört yıllık bir programdır. Programın eğitim dili İngilizcedir. Uluslararası İlişkiler programı, RDU’nun uluslararası istihdam edilebilirliği vurgusuyla uyumlu olarak tasarlanmıştır. Program, mezunlarının yakın gelecekte kendi ülkelerinde yüksek pozisyon alacağı anlayışı ile tasarlandı. Bu nedenle, öğrencilerimizin uluslararası ilişkilerin dayanaklarını derinlemesine anlamalarının yanı sıra toplumlarında sahip olacakları rollere uygun gerekli davranışsal özellikleri geliştirmeleri son derece önemlidir. Program, öğrencileri Uluslararası İlişkiler alanında araştırma yapmak ve diplomatik misyonlarda danışmanlık ve yürütme görevlerinde bulunmak için mezunların ihtiyaç duydukları bilgi ve beceri setiyle donatır.

Uluslararası İlişkiler programı, Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesine götüren dört yıllık bir programdır. Programın eğitim dili İngilizcedir. Uluslararası İlişkiler programı, RDU’nun uluslararası istihdam edilebilirliği vurgusuyla uyumlu olarak tasarlanmıştır. Program, mezunlarının yakın gelecekte kendi ülkelerinde yüksek pozisyon alacağı anlayışı ile tasarlandı. Bu nedenle, öğrencilerimizin uluslararası ilişkilerin dayanaklarını derinlemesine anlamalarının yanı sıra toplumlarında sahip olacakları rollere uygun gerekli davranışsal özellikleri geliştirmeleri son derece önemlidir. Program, öğrencileri Uluslararası İlişkiler alanında araştırma yapmak ve diplomatik misyonlarda danışmanlık ve yürütme görevlerinde bulunmak için mezunların ihtiyaç duydukları bilgi ve beceri setiyle donatır.

Uluslararası İlişkiler programından mezun olanların ulusal ve uluslararası bağlamlarda aşağıdaki pozisyonları almaları beklenir:
1. Diplomatik Görevler: Mezunların diplomatik misyonlarda diplomat veya danışman olarak görev yapmaları beklenir
2. Hükümetlerarası Kuruluşlar: Mezunlar, Birleşmiş Milletler veya bölgesel hükümetlerarası kuruluşların herhangi biri tarafından akademik ve profesyonel geçmişlerine uygun bir kapasitede işe alınabilirler.
3. Sivil Toplum Kuruluşları: Mezunlar, hükümet dışı bir kuruluş tarafından bir personel veya danışman olarak işe alınabilir.
4. Uluslararası Dergiler ve Haber Ajansları: Mezunlar gazeteci veya siyasi haber yorumcusu olarak işe alınabilir.

Hazırlanıyor…

INTR 101 Uluslararası İlişkilere Giriş
Bu ders, öğrencileri Uluslararası İlişkiler disiplininin genel bir resmini sunarak uluslararası ilişkilerin temellerini tanıtır. Uluslararası İlişkiler teorilerine, uluslararası ilişkideki aktörlere, ekonomik ve politik faktörler (IPE) ile dış politika karar verme arasındaki etkileşime temel bir giriş yapılacaktır.
INTR 103 Dünya Tarihi I
Bu ders, dünya tarihini on beşinci yüzyıldan (1450) 1914’e kadar gözden geçirir. Bu süreçte, medeni dünyayı 1914’te baştan sona savaşa götüren kalıplar göz önüne alınarak tarihsel süreçte izler. Bu kalıpları incelemek, öğrenciler bu dönemde ekonomik, toplumsal, ideolojik ve politik gelişmelere aşina olacaklardır.
INTR 102 Siyaset Bilimine Giriş
Bu ders, temel politik kavramları, teorileri ve ideolojileri, kamu kurumlarını, siyasi yapıları ve karar alma süreçlerini inceler. Elbette Uluslararası İlişkiler öğrencilerine siyaset bilimi alanında araştırma yapmak için kavramsal ve analitik araçlar sağlar.
INTR 104 Dünya Tarihi II
Bu kurs, 1914’ten bu yana dünyanın tarihini inceler. Kurs, INTR 103’te ele alınan konuları izler ve dünya siyasetindeki güncel sorunların anlaşılmasını sağlamak için bu bilgiyi kullanır. Elbette Birinci Dünya Savaşı, savaşlar arası dönem, İkinci Dünya Savaşı’nın patlaması, Soğuk Savaş ve iki kutuplu dünyanın dinamikleri, soğuk savaşın sona ermesi ve mevcut sorunlara yol açan olayları izler. dünya siyasetinde.
INTR 106 Siyasal Psikoloji
Politik Psikoloji dersi, öğrencilere politik çevrelere disiplinlerarası bir bakış ve politik aktörler tarafından alınan kararlar üzerindeki etkilerini sunar. Ders, kararların alındığı bağlam ile bu bağlamın politikacıların psikolojisini nasıl etkilediği ve sonuç olarak çoğu kararın karar vericiler üzerindeki içsel ve dışsal psikolojik etkiler nedeniyle nasıl yetersiz kaldığı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Siyasi aktörlerin bu etkileri nasıl kaldırmaya çalıştıklarını göstermek için, kurs dünya liderleri tarafından verilen en kritik kararların bazılarını ve bu kararların alındığı bağlamı da incelemektedir.
INTR 201 Uluslararası İlişkiler Teorileri
Bu ders Uluslararası İlişkiler teorilerinin detaylı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu teorilerin pratikliğini göstermek için, ders onları bağlamda inceler ve Uluslararası İlişkiler teorilerinin sağladığı çok yönlü bakış açılarından tek bir problemi analiz etmek için kullanır.
INTR 203 Dış Politika Analizi
Bu ders dış politika karar verme dinamiklerini tanıtmaktadır. Ders, öğrencilere dış politika analiz teorilerinin evrimini tarihsel olarak açıklar, karar vermenin sosyal-psikolojik yönlerini tartışır ve dış politika kararlarının çalışmasında kullanılan farklı modelleri açıklar.
INTR 205 Hukuka Giriş
Bu ders hukukun en temel yönlerinden bazılarını ele almaktadır. Öğrenciler yasal sistemlerin evrimi ile tanışacaklar ve bu sistemler arasındaki farkı anlayacaklardır. Ders, bu yasal sistemlerin kalbindeki temel kavramları tanımlar ve açıklar.
INTR 202 Uluslararası Politik Ekonomi
Uluslararası Politik Ekonomi, politika ve ekonomi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu ders ekonomik ve politik faktörlerin karşılıklı olarak birbirlerini nasıl etkilediğini göstermektedir. Elbette uluslararası ilişkiler açısından ticaret, finans ve kalkınma konularında öğrencilere tanıtılmaktadır. Küreselleşmeyi ve bunun politika ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerini inceler.
INTR 204 Çağdaş Siyasal Düşünce
Bu ders öğrencilere büyük siyasal teorisyenlerin fikirleri ve alana katkıları hakkında genel bir bakış sunar. Tabii öğrencileri doğrudan kapitalizm, Marksizm, faşizm, liberalizm, anarşi vb. Konularda en çok rağbet gören pasajlara maruz bırakıyor. Öğrenciler politikacıların karmaşık meseleleri ele almak ve toplumsal düzeni sürdürmek için kullandıkları çeşitli yöntemler hakkında bir anlayış kazanacaklar.
INTR 206 Uyuşmazlık Çözümü
Elbette çatışma tırmanma / azaltma ve barış inşası temel bir anlayış sağlar. Öğrenciler, ayrılıkçılık, iç savaş, terörizm, uluslararası tartışma ve diplomatik rekabet gibi uluslararası çatışmalar hakkında derinlemesine bilgi edinirler. Ayrıca, ilgili analitik becerilerin anlaşılmasını da sağlayacaklar.
INTR 208 Avrupa Birliği Siyaseti
Bu ders öğrencilere Avrupa Birliği ve ana politik süreçlerinin nasıl çalıştığını anlamak, tartışmak ve değerlendirmek için gerekli olan deneysel anlayış, teorik bilgi ve analitik becerileri kazandırmayı amaçlar.
INTR 301 Güvenlik Çalışmaları
Bu ders devlet tarafından uygulanmasında kuvvet kullanımı, yasal ve ahlaki kısıtlamalar ve stratejik çalışmaların temelleri çalışmalarının temellerini atmayı amaçlamaktadır. Bazı devlet güvenlik vaka çalışmalarını inceleyerek ülkelerin güvenlik sorunlarına nasıl tepki verdiklerini inceler.
INTR 303 Siyasal Katılım
Bu ders, kamu politikasını etkilemek amacıyla yapılan davranış olarak tanımlanan siyasi katılım üzerine odaklanmaktadır. Siyasal katılım, teorik katılımı etkileyen sosyo-kültürel unsurlar ve tarihte siyasi katılımın gelişmesi üzerine kuramsal bakış açıları ele almaktadır.
INTR 305 Karşılaştırmalı Politika
Elbette karşılaştırmalı politika çalışmaları için teorik bir çerçeve sağlar. Ders, siyasi kurumların politik gücü nasıl kazandığını, kullandığını ve sürdürdüğünü göstermektedir. Bunu yapmak için liberal demokrasiler, otoriter sistemler ve askeri rejimler incelenecektir.
INTR 307 Araştırma Yöntemleri
Bu ders öğrencilere sosyal bilimlerde araştırma ve anlamalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlamak için tasarlanmıştır. Araştırmadaki temel kavramlar ve konular, yaygın olarak kullanılan veri toplama stratejilerinin yanı sıra ayrıntılı olarak ele alınacaktır. ⠀
INTR 309 Uluslararası İlişkiler Öğrencileri İçin Yabancı Dil I
Uluslararası İlişkiler programının öğrenme çıktıları doğrultusunda, tüm Uluslararası İlişkiler öğrencileri İngilizce’den başka bir dil öğrenmek zorundadır. Öğrenciler, Fransızca, Rusça ve Türkçe dahil bir dizi dil arasından seçim yapabilir.
INTR 302 Uluslararası Hukuk
Bu ders Uluslararası Hukukun temellerini tanıtmaktadır. Uluslararası hukukun gelişimi, doğası ve kaynakları ve bu derste uygulanması incelenecektir. Aynı zamanda öğrencileri Uluslararası Hukukun farklı dalları ile tanıştırıyor.
INTR 304 Uluslararası Organizasyonlar
Bu ders, Birleşmiş Milletlere odaklanan Uluslararası Örgütlerin doğasını ve yapısını tanıtmaktadır. Birleşmiş Milletler Örgütü’ne ek olarak, öğrenciler bir dizi başka uluslararası ve bölgesel kuruluşla da tanışacaklar.
INTR 306 İnsan Hakları
Bu ders insan haklarının evrimini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Ayrıca, bu haklar ve doğası hakkında derinlemesine bir anlayış sağlar. İnsan Hakları, bu derste, daha geniş Uluslararası Hukuk bağlamında incelenecektir. Evrensel insan haklarının geçerliliği ve gerekçelendirilmesine ilişkin felsefi bakış açıları ve argümanlar da incelenecektir.
INTR 308 Uluslararası İlişkiler Öğrencileri İçin Yabancı Dil II
Uluslararası İlişkiler programının öğrenme çıktıları doğrultusunda, tüm Uluslararası İlişkiler öğrencileri İngilizce’den başka bir dil öğrenmek zorundadır. Öğrenciler, Fransızca, Rusça ve Türkçe dahil bir dizi dil arasından seçim yapabilir.
INTR 401 Diplomasi ve Diplomasi Tarihi
Bu ders, özellikle 20. yüzyıl boyunca, çağdaş diplomatik tarihe genel bir bakış sunmaktadır. İttifaklar, savaşlar ve sebepleri, anlaşmaları, Milletler Cemiyeti, BM ve diplomatik tarihteki diğer önemli konulara odaklanmaktadır.
INTR 403 Dünya Siyasetinde Konular
Bu ders, öğrencileri dünya siyasetindeki güncel sorunlardan bazıları ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, büyük güçlerin aldığı politikaları ve dünyadaki diğer ülkeler üzerindeki etkilerini daha iyi anlayacaklardır. Elbette uluslararası çatışmaların tarihi hakkında derinlemesine bir bilgi sağlar.
INTR 405 Orta Doğu Siyaseti
Orta Doğu, dünyanın en karmaşık çatışmalarından bazılarının merkezinde yer almaktadır. Bu ders, bu çatışmaları ideolojik, ekonomik, politik ve toplumsal unsurlarına indirgemeyi ve böylece öğrencilerin Ortadoğu’da siyaseti sürükleyen dinamikleri daha iyi anlayabilmelerini amaçlamaktadır.
INTR 402 Kalkınma Politikası
Bu sınıf, çağdaş kalkınma araştırmaları sunar. Tarih, sağlık, eğitim ve cinsiyet sorunları, kurumların kalkınmasındaki rolü ve politikaların dünyanın yoksullarını güçlendirmesine etkisi gibi geniş bir yelpazedeki konuları kapsar.
INTR 404 Türk Dış Politikası
Bu ders öğrencilere Türk dış politikasının evrimi hakkında bilgi verir. Türkiye’nin yakın mahallesindeki dış politikası, Avrupa Birliği ile ilişkileri, NATO üyesi olma durumu ve Kıbrıs ile ilgili politikaları bu derste incelenecektir.