fbpx

Değerler ve İlkeler

Değerler ve İlkeler
 1.  Taahhüt – öğrencilere, mezunlara, çalışanlara ve topluma ve hizmet kalitesine adamışlığını sürdürür.
  Adalet ve Eşitlik – ırk, renk, etnisite, cinsiyet, yaş, sakatlık, dini inançlar, siyasi tercihler ve vatandaşlık temelinde ayrımcılığa veya tacize karşı durmaktadır.
 2.  Şeffaflık – bilgi, veri ve işlemleri düzenli olarak sağlar.
 3.  Çeşitlilik – öğrenciler, öğretim üyeleri ve idari personel arasında değer çeşitliliği.
  Yenilikçilik ve Yaratıcılığı Teşvik etmek – öğrencileri yaratıcı fikirler ve projeler geliştirmeye ve bu projeleri gerçekleştirmede onları desteklemeye teşvik eder.
 4. Profesyonellik – personelin eğitimi ve geliştirilmesine yatırım yapmak ve teknik ve teknik olmayan becerilerini geliştirmek.
  Hukuk Liderliği – Hukuk odaklı bir üniversite olarak, yeni ve ortaya çıkan hukuk eğilimlerinden yararlanır ve kararlarını iyi tanımlanmış, ilgili göstergeler üzerine dayandırır.
 5. Mali Yönetim – Yatırım kararları, Üniversitenin stratejik hedefleri, beklenen faydaları, maliyetleri ve riskleri göz önüne alınarak alınır. Masraflar ve değerlendirmelerde tasvir edildiği gibi maliyetlerinde şeffaflığı korur.
  Sürdürülebilirlik – tüm ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerinde öncelik taşır.

Call Now